Visie en Trots

Vandaag was ik voor de tweede keer getuige van een school met een sterke visie, die is uitgewerkt in hun onderwijs. De school bevraagd ouders bij inschrijven van hun kind(eren) om deze visie te onderschrijven. Hierdoor wordt er opgetrokken vanuit gezamenlijkheid vanuit deze visie. Dit is voelbaar zodra je de voordeur binnen komt en zichtbaar in alle klassen.

De Brooklynn New School is trots op wie ze zijn. Deze trots wordt uitgedragen door allen en regelmatig benoemd. Dit benoemen van de trotse gevoelens ken ik niet echt vanuit de regio waarbinnen ik werk. Hoe mooi is het om uit te dragen waar je hard voor gewerkt hebt en hardop te benoemen waar je zo trots op bent.

Na het bezoeken van twee scholen in New York en ontzettend veel praten over onderwijs met de professionals in de twee scholen en met de SAAM* collega’s, komen vanzelf gedachten over eerdere ervaringen vanuit mijn dertig jaar onderwijs weer bovendrijven. Gedachten over de eerste ervaringen in het onderwijs en de ruimte en vertrouwen die ik kreeg van de directeuren. Maar ook nieuwe gedachten, die nog handen en voeten moeten krijgen. Hierbij denk ik aan visie ontwikkeling binnen de scholen en het sterk dragen en uitdragen hiervan, benoemen en zichtbaar maken waar je als school trots op bent, vormen van co-teaching binnen arrangementen inzetten, specialisten (rekenen, taal, gedrag, ed.) gericht inzetten in de SAAM* scholen. Maar gedachten laten zich niet haasten, dus ik laat het nog even sudderen. 

De reis laat me tot nu toe alleen maar denken over onderwijs. Nadenken over waar ik als onderwijsprofessional vandaan kom, nadenken over waar ik trots op ben … De komende dagen wil ik op de scholen onderzoeken hoe zij reflecteren, hoe zij zich hierin bekwamen en blijven ontwikkelen.

Ik ben trots op mijn creativiteit, die ik binnen mijn werk als trajectbegeleider Passend Onderwijs goed kan inzetten. Want maatwerk vraagt creativiteit in denken en handelen. 

Recommend0 recommendationsPublished in Reis2019

2 reacties op “Visie en Trots”

  1. Visie en trots! Da’s mooi hoe je dat gezien en besproken hebt Desirée (je blog was niet vindbaar in reis 2019 omdat je denk ook geen categorie had aangevinkt).
    Hoop enorm dat je van de beschouwing komt naar jezelf nu, in je huidige rol, in je huidige ‘cirkel van invloed’. Wat je puzzelt. Met welke vragen je jezelf, Margriet en het samenwerkingsverband bijvoorbeeld gaat lastig vallen 😉 Want visie is ook rondom het kind en familie te formuleren zal ik maar zeggen. Geniet fijn! Alle moois voor het vervolg

  2. Trots ZIJN en anderen stimuleren om trots te zijn. Mooi, Desiree! Met gesprekken over hoe te arrangeren, hoe de rol van trajectbegeleider goed weg te zetten in het verschiet, wens ik je heel veel inspiratie toe bij de laatste bezoeken!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: