CPE6

Reflectie

21 mei 2024
Ik ben nu twee dagen thuis, ook fijn om weer thuis te zijn, in m’n vertrouwde omgeving. Maar wat een prachtige reis heb ik, met een onwijs fijne groep mensen, mogen maken! Zoveel geleerd, gezien en gehoord. Gegroeid in persoonlijk én professioneel vlak. Deze week was onvergetelijk! Ik voel me enorm dankbaar en een rijk mens met zo’n ervaring op zak.

Voordat ik daadwerkelijk in het vliegtuig stapte heb ik 2 leervragen geformuleerd. Hieronder omschrijf ik wat ik gezien heb op de 4 scholenbezoeken. Vervolgens maak ik een koppeling naar mijn handelen vóór de CES reis en 3 concrete focuspunten voor de komende periode. Met heel veel energie en inspiratie in the pocket, ga ik donderdag weer terug naar MIJN groep 5!

Leervragen:
Ik wil inzicht krijgen in de manier waarop zelfregulerend leren aangeleerd, aangeboden en onderhouden wordt. Met als doel betrokken, gemotiveerde en kritische kinderen.

1. Betrokkenheid verhogen, wat is daarvoor nodig?
-Binnen thema de koppeling maken naar de belevingswereld van de kinderen, volgens binnen dit thema de kinderen zelf een sub thema laten kiezen (dat aansluit bij hun interesses).
-Connectie maken door bijv. een brainstorm sessie (voor/bij de start van het kiezen van een sub thema) en tussentijds gesprekken met elkaar voeren voor de inhoud en het proces.
-Leerproces zichtbaar maken (o.a. in het lokaal).
-Eigenaarschap en verantwoordelijkheid vergroten; hoe zou je dat willen doen, wat heb je daarvoor nodig etc.

2. Hoe creëer ik een kritische houding?
-Evalueren en aanpassen (revision) van je fouten kun je leren.
-Vervolgens diepgaande reflectie.
-Leerlingen (tussentijds) elkaars werk laten bekijken (met bijv. een specifieke vraag), vragen stellen over het gemaakte werk en eventuele tips/tops geven.
-Executieve functies ontwikkelen, hierin groeien. Weten waar je staat en waar je naartoe wilt. (Zelfkennis hebben en vergroten van vaardigheden.)

3. Wat is helpend om diepgaande reflectie en opbouwende feedback te geven?
-Wat, wanneer, waarom, hoe vragen stellen. Wat ging goed? Wat wil je zou je anders doen als je het nog eens mocht doen? Mis je nog iets?
-Vooraf duidelijk hebben welke verwachtingen je hebt, zowel gericht op proces als product. (Dit kan variëren per kind, kinderen zijn tenslotte ook niet hetzelfde. Niet iedereen eindigt op hetzelfde niveau, maar niemand eindigt bij het begin.)
-Inhoudelijke complimenten geven op proces.

Ik wil onderzoeken of en hoe mindfulness/meditatie een onderdeel is van het onderwijs op de scholen in New-York en Boston.
Ik heb op alle scholen die we bezocht hebben gericht gekeken naar en vragen gesteld over mindfulness/meditatie. Hieronder heb ik in een opsomming weergegeven wat ik geobserveerd heb:
-Posters gezien die gerelateerd zijn aan mindfulness/meditatie/zelfregulatie.
-Tijdens de maandagochtend opening (op Castle Bridge) met de hele school (inclusief ouders) stilstaan bij hoe zit je erbij (geef aan met een duim omhoog, omlaag of horizontaal), 5 tellen in door je neus en uitblazen.
-Tijdens lesbezoek: Hand op je hart, hand op je buik, adem in, adem uit (2x).
-Na de lunch ademhalingsoefeningen en/of dankbaarheid bedenken en eventueel uitspreken.
-Mindfulness om de dag fijn te beginnen of af te sluiten (connectie maken met jezelf, je gevoelens, wat heb je nodig.)

Kortom Mindfulness is volledig geïntegreerd in het onderwijs in New-York en Boston. Op verschillende momenten gedurende de dag worden tools ingezet om het bewust zijn te vergroten. Dit draagt o.a. bij aan zelfkennis, rust en connectie. Ik word hier heel blij van en ga de mindful momenten in mijn klas vergroten, daarmee hoop ik te bereiken dat kinderen deze tools zelf in gaan zetten wanneer dat nodig is. Wanneer ze bewust hun aandacht richten op het hier en nu, zonder oordeel. Om vervolgens met een growth mindset verder te kunnen gaan met hun activiteit.

Wat heb ik in New York / Boston gezien, wat ik al doe in mijn groep op Het Molenveld?
-Werken met projecten: Blink. Starten met instructie, focus aanbrengen binnen een bepaald thema (less is more). Kinderen mogen binnen dit thema zelf een subthema kiezen. Ze gaan de verdieping binnen dit subthema in d.m.v. onderzoek. Ze evalueren tussentijds op hun proces en geven tenslotte een presentatie aan de klas.

-De band tussen de kinderen en mij is goed. Ik zie de kinderen en sluit zoveel mogelijk aan bij hun behoeften. Ik kijk naar wat zij van mij nodig hebben. Ik ben positief, spreek verwachtingen uit en geef complimentjes.
-Je mag zijn wie je bent.
-Momenten mindfulness creëren in de klas (tijdens de lunch 5 min. in stilte mindfull eten, mindfulness tussendoortjes (o.a. uit het boek: ‘Klas in balans’ en growth mindset affirmaties (zoals: ‘ik zet door, ik mag fouten maken, ik vertrouw op mezelf’ uit te spreken en met regelmaat herhalen.)

Waar kan ik van leren?
-Vertrouwen op het proces en gericht op proces i.p.v. eindproduct. En dit zichtbaar maken (lokaal).
-Trots uitstralen zowel op proces, als op het individu, het vak en de school.
-Eigenaarschap, betrokkenheid en (intrinsieke) motivatie van kinderen vergroten.
-Revision en diepgaande reflectie.
-Start van de dag met verbinding (connectie) en op deze manier eindigen.
-Sfeervolle inrichting van de lokalen en gangen.
-Vast rooster, vakken (inclusief executieve vaardigheden = skills) bundelen = duidelijkheid voor alle betrokkenen (leerkrachten, leerlingen, ondersteuners etc.).

-Manier van waarderen -> gebruik van portfolio’s.

Wat ga ik nu veranderen in mijn groep?
-Revision en diepgaande reflectie (gericht op proces).
-Start van de dag met verbinding (connectie) en op deze manier eindigen.
-Sfeervolle inrichting van de lokalen en gangen en zichtbaar maken van het (leer)proces.

Recommended1 recommendationPublished in Reis2024

Deel deze post

2 reacties

  1. Mandy,
    Met jouw enthousiasme wordt de olievlek bij ons op Het Molenveld flink groter!
    We gaan er snel SAAM* mee verder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *