Mees Kees

Hoofdstuk 2 

In de meeste verhalen leer je naast de hoofdpersoon ook al snel meer informatie over de wereld waarin deze zich bevindt. Via een grove weergave van de verschillende personen of plekken. Nu gaat mijn waardering meer uit naar hoe boeken als Mees Kees. Waarin alle karakters middels een foto en korte beschrijving worden voorgesteld.

Nu kan ik mijn medereizigers nog niet echt voorstellen, veelal omdat ik de namen nog niet weet. Noch kan ik de locatie NY beschrijven, omdat ik geen idee heb hoe die stad er uit ziet.
Dus dan maar de scholen waar we op bezoek gaan: (wat ook wel handig is voor mezelf. Zodat ik elke dag kan kijken naar welke school we op bezoek gaan)

Maar eerst wat algemene informatie over het onderwijs in de VS:
Net als bij ons in Nederland gaan kinderen van 5 jaar naar school. Ze beginnen de eerste 2 jaar in de Kindergarten. Gevolgd door 5 jaren (grades) op de basisschool (primairy), deze verlaten ze gemiddeld op de leeftijd van 11. Gevolgd door middle school (op sommige plekken) en dan high school tot de leeftijd van 18. Op middelbare scholen wordt er nog niet gedifferentieerd op niveau. Wel heb je mogelijkheden om meer of uitdagendere vakken te volgen.

– Nu zijn de meeste scholen die we bezoeken charter scholen, deze staan weer niet in de rij hierboven.
Charter wil zeggen dat de scholen wel overheidsfinanciering ontvangen. Maar onafhankelijk mogen opereren van het verplichte schoolsysteem.

– Het Amerikaanse systeem kost ongeveer 15.000 euro per jaar. Per basisschoolkind. In Nederland ongeveer 10.000

– Elke school in NY krijgt ontbijt en lunch op school.

Dan de scholen:

De school is opgericht in 2012 (dus vrij nieuw)
Visie: a community based on empathy, equity, respect, and responsibility
De focus light op vaardigheid niet op toetsen, deze vaardigheden moeten vanuit het kind zelf komen.
Leerlingaantal: 190
Populatie: voornamelijk spaanstalige kinderen
De klassen zijn hetrogeen met veelal twee leerkrachten die 2 talig zijn

Omgeving:

Tegenover de school ligt een mooie speeltuin en park.
De
 school betrekt ouders waar kan bij het onderwijs. Online bieden ze een lijst aan met wat ouders in de school kunnen betekenen en wat ze van de ouders verwachten.
Maar ook bieden ze activiteiten aan voor ouders alleen.

Scores:

—-

Visie: ervaringsgericht middels projecten (Een leerling heeft 2 jaar dezelfde leerkracht)

Leerlingaantal: 142
Populatie: gemengd, veelal uit de buurt zelf
Omgeving:
Elke week wordt geopend door gezamenlijk zingen. Hier worden ouders en buurt bij betrokken. Verder maken de kinderen elke dag hun eigen lunch, dit met hulp vanuit de omgeving.

De school is gelegen naast central park. Dus veel beweegmogelijkheden.
Het park gebruiken ze dagelijks zowel voor vrij spel als waindelingen. Wekelijks gaan de kinderen schaatsen.

Scores:

—–

Visie: We believe that children are creators of meaning in their own lives.

2x per week mindfulness aan het begin van de lesdag en een grote focus op lezen helpen hierbij mee.
Ze geven thematisch les (volgen vaste thema’s)

Leerlingaantal: 685 (in 26 klassen)

Populatie: gemengd.
Er zijn meerdere ICT-klassen, hier staan 2 leerkrachten voor elke klas omdat 40% van de leerlingen speciaal onderwijs behoeven.

Omgeving:
Uitdagend en mooi schoolplein met hoogteverschillen en spelmogelijkheden. Verder zeer stedelijke buurt.

Op de site heeft de school een lijst met partners staan waarmee ze structureel samenwerken. Dit zijn o.a. museums, muzieklessen, uitwisselingen door de USA etc.

Scores: (grootste verbeterpunt volgens de inspectie: Zicht krijgen op de leerontwikkelingen van de kinderen)

—–

(Middelbare school)
Visie:
• rigorous, college-prep curriculum
• project-based learning

• low student-teacher ratios
• collaborative community
• students are known well

De school draagt op de website de CES principes uit. Deze gebruiken ze als basis in al hun interacties met de kinderen.
Het thematisch onderwijs wordt vormgegeven vanuit een grote vraag, vanuit waar elke klas via een vaste structuur een project start.
Deze projecten worden beoordeeld middels jaarlijkse portfolio’s die de kinderen zelf maken.

Leerlingaantal: 386 (hebben loterij om je aan te melden)

Populatie: grotendeels blanke populatie met Amerikaanse afkomst

Omgeving:
De school staat in een natuurlijke omgeving, met vooral veel bossen en velden.
Ze werken gergeld samen met oud leerlingen, die gastlessen geven. Tevens leiden ze veel nieuwe leerkrachten op, ze bieden een begeleid traject van één jaar.

Scores: (geen mooi overzicht te vinden deze keer)
Op vrijwel alle scores zit deze school ver boven gemiddeld.
Ook op veiligheid en betrokkenheid van ouders scoren ze goed. 

Recommend0 recommendationsPublished in Reis2024, Reisblogs

Deel deze post

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *