20240517 145002

Een omgeving creëren waar je fouten mag maken

Op donderdag en vrijdag zijn we op bezoek geweest bij Parker. Een ‘Middle School (10 t/m 13 jaar)’ en ‘High School (14 t/m 18 jaar)’.

Het inspirerende aan dit bezoek vond ik het gebruik van het portfolio. De leerlingen hebben voor ieder vak een apart portfolio. In dit portfolio verzamelen zij werk, wat zij bij deze vakgebieden hebben gemaakt. Er zijn duidelijke criteria wat de school verwacht dat de leerlingen aan moeten tonen met hun portfolio. Met welke opdrachten de leerlingen dit laten zien mogen zij zelf bepalen. In het portfolio is duidelijk te zien dat de opdrachten van de leerlingen feedback van de leerkrachten bevatten. De leerkracht kijkt of de leerling de kennis eigen heeft gemaakt en deze zelfstandig kan toepassen in een opdracht. Bepaalde opdrachten in de portfolio’s van de leerlingen zijn herschreven, zodat zij hun ontwikkeling kunnen laten zien aan de hand van de feedback van de leerkrachten. In het portfolio zijn geen toetsen of cijfers te zien, hier werkt Parker niet mee. Leerkrachten willen hun leerlingen meegeven dat zij fouten mogen maken en hiervan kunnen leren. Ik heb leerlingen gesproken over hun portfolio. Zij gaven aan dat ze op het begin ervaarde dat ze veel feedback van de leerkrachten kregen op hun gemaakte opdrachten. Ze dachten dat ze het niet goed konden en vroegen zich af wat de leerkrachten wel niet van hun dachten. Toen ze gewend waren aan de manier van werken, vonden ze het fijn om feedback te krijgen en erg waardevol. Verder hebben we ook gesproken over papieren portfolio’s en digitale portfolio’s. In de coronatijd heeft Parker digitale portfolio’s gehad. Zij geven aan dat ze na de coronatijd heel snel terug zijn gegaan naar de papieren portfolio’s. Het gevoel was anders en het was voor de leerlingen belangrijk hun werk vast te kunnen houden.

Bij ons op de Tweede Stroming werken we met portfolio’s. We zeggen al langer tegen elkaar dat we hier opnieuw naar willen kijken, omdat we hier nog niet alles uit hebben gehaald. De reden dat we hier nog niet aan toe zijn gekomen is omdat andere dingen voor zijn gegaan en je niet aan alles tegelijk kan werken. Het lijkt mij een mooi doel om hier in het nieuwe schooljaar mee aan de slag te gaan. Om hiermee te kunnen beginnen is het belangrijk om hierover met het team in gesprek te gaan, zodat je weet of de neuzen wel of niet dezelfde kant op staan. Het is belangrijk om te weten met welk doel je als team een portfolio wil inzetten en wat al goed en de verbeterpunten zijn aan het huidige portfolio. Na deze stap is het belangrijk aan welke criteria het portfolio moet voldoen en hoe we dit vormgeven voor de leerlingen. Als we als team hier een prioriteit van maken, zal het gaan leven bij de kinderen. 

Recommend0 recommendationsPublished in Reis2024

Deel deze post

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *