Dag 3

Dag 3
Vandaag gingen we in overleg met SAAM collega’s en met collega’s van The Neighborhood School. Wat mooi om met elkaar in gesprek te mogen gaan over onderwijs. Ieder mocht zijn dilemma op tafel leggen en in een klein groepje gingen we hier dieper op in. We luisterden naar elkaar, begrepen elkaar en gaven elkaar tips. Ik hoorde collega’s trots praten over hun onderwijs. Ik heb veel dingen gehoord van SAAM colega’s die zeker passen bij wat men hier een progresive public school noemt. Tjonge, daar kan ik nog veel van leren! Kinderen die hun eigen doelen mogen stellen, een eigen werkvorm mogen kiezen en een eigen portfolio mogen maken. Fijn dat deze kennis ook dichtbij huis te halen is! Ik ga zeker afspraken maken om eens een kijkje te mogen nemen bij scholen van deze collega’s. Ik heb namelijk behoefte aan nog meer duidelijkheid, want stiekum zie ik nog beren op de weg: Hoe werkt dit in de praktijk? Kost het niet te veel onderwijstijd? Ons programma zit al zo vol, wat moeten we hierin veranderen? En gaat het de leerkracht niet te veel werk kosten?
Ons onderwijs is in vegelijking met hier te vluchtig. Alles moet snel uitgevoerd worden. We vinken af wat aangeboden is en toetsen in hoeverre stof is begrepen. Hier is veel meer aandacht voor social study, art, refelxie en het ontwikkelingsproces. Het kind wordt gewaardeerd, niet de toetsen.
Op The Neighborhood School maken ze geen gebruik van cijfers. Het kind wordt in zijn geheel gezien en niet vergeleken met the standards die door de overheid worden opgelegd en die (net als bij ons) steeds zwaarder worden. De ontwikkeling van het kind staat centraal. Het frustrerende van de zich herhalende D-scores op de Cito-toetsen bestaat hier niet. Het gaat om het ontwikkelingsproces. Dat ontwikkelingsproces van het kind wordt gereflecteerd en gedeeld met de ouders met behulp van een portfolio. Seesaw is een mooi voorbeeld van een online digitaal portfolio. Het kind en de leerkracht kunnen er beiden in werken. De leerkrachten stellen vragen die het kind moet beantwoorden. Als je niet goed bent in het schriftelijk verwerken, kun je een geluidsopname maken en foto’s verduidelijken het werk(proces). Het gaat dus niet om het reslulaat, maar om het proces. Op onze school draait het helaas nog steeds voor een groot deel om het resultaat dat kinderen behalen. Met behulp van de tabeluitdraai van Esis laten we ouders zien of er sprake van groei is. Het toevoegen van deze tabel is een stap in de goede richting. Het laat de ontwikkelingslijn zien, maar alleen m.b.t. de toetsuitslagen. Hiermee doen we de kinderen tekort!
Binnenkort staan er voor De Brinck veel veranderingen op het programma i.v.m. de samenvoeging met De Petteflet. Dit schooljaar gaan we aandacht besteden aan een gezamelijke schoolvisie. Wat fijn dat ik juist nu zo veel inspiratie op mag doen! Ik ga mijn (nieuwe) colega’s proberen te enthousiasmeren met mijn nieuwe inzichten en met de ervaringen die hieruit voort mogen vloeien.

Recommend0 recommendationsPublished in 01: Learning to use one’s mind well, 04: Personalization

1 reactie op “Dag 3”

  1. Wendy, de principal van vandaag Ayla (Mission Hill) heeft een eenvoudig antwoord op de vraag:gaat het de leerkracht niet te veel werk kosten? Namelijk: Verdienen de kinderen in je klas goed onderwijs of fantastisch onderwijs?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: