Dit is de ConnectedWithCes community
Met Connected With Ces willen De Leerschool & SAAM* & Blosse de verbinding mogelijk maken tussen alle professionals & onderwijsorganisaties die dicht bij de bedoeling van goed onderwijs willen blijven. In de eenvoud zit de kracht in onszelf, in die van de Essential Schools.

  • Wat ons binnen Connected With Ces bindt:  zo dicht mogelijk bij kinderen staan
  • Wat we weten: het gaat om het (zelf-)respect en de talenten van kinderen en professionals
  • Wat we doen: dit tot in elke vezel van ons handelen,  ons lesgeven laten doordringen.

We willen elkaar hier inspireren. Ons verbonden weten in de prachtige – maar niet eenvoudige – opdracht die we hebben: het goede doen voor kinderen. Hen zien in hun totale zijn. Dat vooral leraren die missie bij zich dragen om kinderen uit te dagen en te ondersteunen om de pedagogische opdracht, die van goed onderwijs, waar te maken.


De kennismaking met The Essential Schools was  ‘life changing’ voor mij. Al meteen bij binnenkomst voelde ik diep in mij waarom ik ooit leraar ben geworden.  Ik zie al elf jaar onderwijs in zijn beste vorm met hoog gemotiveerde leerlingen, die blij en trots veel van zichzelf vragen bij elke les/opdracht en/of werkstuk. Het thema waaraan ze werken doet ertoe: armoede, klimaatverandering en gelijkwaardigheid. Altijd is daaraan de essentiële vraag gekoppeld ‘So what?’ Waarom leren we dit? Wat betekent dit voor mij, voor ons, voor nu en mijn toekomst? Ik zie uiterst competente leraren aan het werk met kinderen en jong volwassenen die hen echt aan het hart gaan, in scholen die geworteld zijn in hun community. The Essential Schools bieden waarden gestuurd en pedagogisch hoogwaardig onderwijs, waarin diepgaand leren en brede ontwikkeling van leerlingen vanzelfsprekend is.
Die ervaringen deel ik in studiereizen graag met zoveel mogelijk leraren en directies. Het gaat niet om de gebouwen, niet om de materialen of de methodes. Het gaat om jou als leraar en om jouw pedagogische opdracht. En de toetsen en testen? Die maken de leerlingen daar ook, omdat ze dat verplicht zijn, maar ze hechten er nauwelijks waarde aan. Ze weten dat ze goed zijn; daar hebben ze geen test voor nodig. In The Essential Schools tonen leerlingen hun MEESTERSCHAP door eigen presentaties te geven. Dat is voor hun leraren de maatstaf om te zien wat anders, beter en meer kan. Dat maakt deze scholen al 40 jaar een krachtige leeromgeving voor zichzelf en voor iedereen die er op bezoek komt


De common principles inspireren en vormen een prima spiegel voor de kwaliteit van het onderwijs binnen de scholen van SAAM*.  Het werken met deze principes vormt een verbindende leidraad tussen de scholen. Het biedt scholen de mogelijkheid er eigen concrete invulling aan te geven. En het biedt ons samen de mogelijkheid onze normen te maken bij onderwijskwaliteit.
Daarom investeert SAAM op:

  • Het diepgaande gesprek over onderwijs met alle betrokkenen in gezamenlijke studiedagen, werkbijeenkomsten.  Het maken van de verbinding tussen eigen thema’s, keuzes in het primaire proces en de principes, vormt dan de agenda.
  • Zelf staan voor CES principes; doen,  zijn wat we zeggen.  En daarom formuleerden we onze sturingsfilosofie met de common principles: Zo Werken Wij SAAM*
  • Het bezoeken van inspirerende praktijken en studiebijeenkomsten dicht in de buurt, binnen en buiten SAAM*, als mogelijke uitwerking / voorbeeld van één of meerdere principes.
  • Én het ons blijven verhouden tot de bron (The Coalition of Essential Schools in the USA). Jaarlijks bezoeken we met collega’s van onze achtentwintig scholen, Essential Schools in USA en participeren waar mogelijk in het jaarlijkse congres. Binnen dit BLOG  maken we onze leerervaringen tijdens en na de studiereizen voor onze collega’s en andere belangstellenden zichtbaar.

Blosse Opvang en Onderwijs en de Common Principles van de Essential Schools
Onderwijs en Opvang verdwijnt. Leren en ontwikkelen blijft. Kinderen en volwassenen zullen in een rijk leer-, leef- en werkklimaat met en voor elkaar bezig zijn met leren en ontwikkelen. Daarbij leert iedereen van jongs af aan om de eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling, die van anderen te ondersteunen en gezamenlijk te werken aan de wereld van morgen.

In deze hybride leer- leef en werkomgeving zijn ‘professionals’ aanwezig, leerkrachten/ouders/pedagogisch medewerkers/anderen om deel te nemen in dit leer en ontwikkelproces en te zorgen voor een uitdagende omgeving waarin iedereen, vanuit nieuwsgierigheid, bezig is met de volgende stap.(the student as worker, teacher as coach)

Op alle locaties zijn de kernwaarden en leidende principes van Blosse Opvang en Onderwijs zichtbaar en voelbaar. Vanuit eigenaarschap (learn to use your mind well), wordt een rijke omgeving georganiseerd waarin kinderen, ieder op eigen niveau (Personalisation) wordt uitgedaagd om het maximale uit jezelf te halen (demonstration of mastery). Gemeenschapszin (commitment to the entire school) is zichtbaar in het leren, maar ook in de wijze waarop het leren en ontwikkelen gebeurd door de wereld binnen het kindcentrum te halen.

Onderwijs en Opvang wordt gefaciliteerd om op de eigen locatie zelf maximaal keuzes te kunnen maken. (resources dedicated to teaching and learning). Op basis van vertrouwen, in elkaar en in jezelf (a tone of decency and trust) wordt vanuit ons leidende principe van heelheid (geen leerlingen en leerkrachten, maar kinderen en volwassenen) gericht gewerkt aan ontwikkeling. (less is more).

Je mag zijn wie je bent en wilt worden is ons leidende principe en dat geldt voor iedereen, ongeacht leeftijd, in onze organisatie (schools goals should apply all students en grown-ups).
Het adagium van Luc Stevens: “Zonder relatie geen prestatie” is daarbij, binnen Blosse Opvang en Onderwijs intussen een mantra geworden dat langzaam maar zeker door iedereen wordt omarmd.

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op

%d bloggers liken dit: