De heldere uitgangspunten van  Coalition of Essential schools vormen de basis van elke Essential School .  Elke dag worden ze in praktijk gebracht door zowel leraren en kinderen en verfijnd tot in elke vezel  van het klimaat in de school, de thema’s van het curriculum en de houding naar elkaar toe.  Ook in Nederland zijn ze voor meerdere besturen / scholen de spiegel voor de kwaliteit van hun onderwijs.

Vanuit Common Principles verbinden  leiders, leraren, kinderen en ouders zich aan een onderwijsgemeenschap. Daarbij zijn de onderlinge relaties gebaseerd op wederzijds vertrouwen en fatsoen. Werken met deze principes biedt iedere betrokkene dé mogelijkheid om zich te verhouden tot de waardevolle opdracht die we voor én met kinderen hebben, waar te maken in de school, in de gemeenschap rondom de school.  De principes vormen een prachtige richtsnoer om jezelf, de ander en de wereld om je heen te leren kennen én er verantwoordelijkheid voor te nemen.
Dat wat je van goed onderwijs mag verwachten.

De tien CES principes in het Engels:

CES principes Engels

De common principles in de onderwijspraktijk

http://essentialschools.org/videos

%d bloggers liken dit: