Maaike Berkhout

Intrinsieke motivatie 

Ik ben een boom met heel veel takken, maar de wortels zijn verdwenen. Nog even en ik zak scheef of ik val om. Doelen, kerndoelen, methodes, stamgroepen, heterogene groepen, materialen, inrichting, hoeken, projecten, leervragen, differentiatie, eigen leerlijnen, taakspel, reflectie, straffen, belonen, coöperatieve werkvormen, gouden weken, instructiemodellen, presenteren, pedagogisch klimaat, gesprekstechnieken, samenwerken, begripsvormende fase, automatiseren, schoolplannen, …

Intrinsieke motivatie  Lees verder »