IMG 7123

And the journey continues…

Vandaag gaan we op bezoek bij de tweede school. Deze school staat in de wijk East Harlem. Wanneer we dichtbij de school komen zie je al snel veel schoolbussen heen en weer rijden om alle leerlingen veilig naar school te brengen.

Bij de ingang moeten we allemaal geregistreerd worden. De beveiliger die daar zit kent alle leerlingen die naar binnenkomt en begroet ze ook allemaal één voor één.

Vandaag heb ik weer de 3 punten opgeschreven die ik wil gebruiken tijdens mijn observatie.

1. Wat valt me op in de lokalen tijdens de lessen?

2. Wat voor interactie zie ik tussen leerlingen en leerkrachten?

3. Wat neem ik mee?

1. De lokalen zijn vol met posters en stappenplannen. Voor mij oogt het druk en te vol, ik word er eigenlijk van overprikkeld. Maar wanneer ik de posters en stappenplannen goed bekijk, dan zie ik dat ze allemaal een doel hebben. De leerlingen maken volop gebruik van deze schema’s.

Als eerst heb ik de kleuterklas bezocht. Je ziet 9 leerlingen op de grond zitten samen met de leerkracht. De leerkracht zit ook op de grond en maakt sommen tot 10. Ze neemt hierbij de tijd voor en benoemt alle tekens die op het bord staan. Ik zag dat een kleuter van 4 jaar een mooie som maakte en dit goed kon uitleggen aan haar leerkracht. De betrokkenheid van alle leerlingen is hoog. Ze willen allemaal een som maken en wachten ongeduldig totdat zij ook een beurt krijgen. Hoe mooi om te zien! 

Na de kleuterklas ging ik naar groep 3. Ik zie de leerlingen bij verschillende hoeken zitten en ze zijn in overleg. De leerkracht is tijdens het zelfstandig werken vooral coachend aanwezig. De leerlingen leren van mekaar, totdat ze er zelf echt niet uitkomen en dan pas komt de leerkracht helpen. Dit mag ik meer gaan doen in de klas. Ik heb snel de neiging om te helpen en niet af te wachten hoe de leerling het oplost.

Na groep 3 ben ik naar de middenbouw gegaan. In groep 4-5 waren de leerlingen bezig met gebouwen maken. Ze hebben eerst een heel proces van tevoren moeten doorlopen om echte gebouwen van karton te maken. De betrokkenheid was hierbij ook erg hoog. De leerkracht legt mij uit dat de betrokkenheid zo hoog is, omdat de leerlingen gebouwen moesten maken die voor hen bekend waren. Nadat ze zelf een fout hadden gemaakt van de gebouwen, moesten ze eerst nog een ontwerp maken en dan pas echt gaan bouwen. Trots, dat was wat ik zag in de ogen van de leerlingen en de leerkracht. 

2. De leerkracht geeft voor iedere les aan wat zij verwacht van de leerlingen. Je hoort duidelijk het gebruik van tijd, ruimte en criteria. Er zijn geen verrassingen voor de leerlingen. De leerkracht van groep 6 zegt dat ze op deze school heeft geleerd om los te laten en de leerlingen te vertrouwen. En het proces te vertrouwen. Zo hebben de leerlingen meer zelfvertrouwen en zien dan dat de leerkracht dat ook heeft. Hierdoor is de band tussen leerkracht en leerling super! Ik was blij om dit te zien en het was een soort bevestiging dat ik goed bezig ben in mijn klas. Ik spreek altijd mijn verwachtingen uit, maar vraag ook aan de leerlingen wat zij verwachten van mij als juffrouw.

3. Wat neem ik mee? Bij ons duren de projecten een periode. Wat ik voornamelijk heb gezien op deze school is dat ze de tijd nemen om projecten echt goed af te ronden. 1 project kan goed 3 maanden duren. Zolang de betrokkenheid hoog is dan is het project nog niet afgerond.

Het was wederom een fantastische dag op een geweldige school. Je ziet aan de leerkrachten dat ze passie hebben om les te geven en er te zijn voor de leerlingen.

Op naar dag 3!

Recommend0 recommendationsPublished in Reisblogs

Deel deze post

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *