CES Inspiratie

Onze CES inspiratie.

De common principles van the Coalition of Essential Schools inspireren en vormen een prima spiegel voor de kwaliteit van onderwijs. Het werken met deze principes kan een verbindende leidraad vormen tussen professionals, besturen, de scholen binnen een bestuur. Het biedt professionals en scholen de mogelijkheid er eigen concrete invulling aan te geven. En het biedt ons samen de mogelijkheid onze normen te maken bij de brede onderwijskwaliteit.
Daarom investeert onder andere SAAM* op:

  • Het diepgaande gesprek over onderwijs met alle betrokkenen in gezamenlijke studiedagen, werkbijeenkomsten.  Het maken van de verbinding tussen eigen thema’s, keuzes in het primaire proces en de principes, vormt dan de agenda.
  • Zelf staan voor CES principes; doen,  zijn wat we zeggen. Zij bijvoorbeeld deze sturingsfilosofie
    Zo werken we SAAM
  • Het bezoeken van inspirerende praktijken en studiebijeenkomsten dicht in de buurt, binnen en buiten SAAM*, als mogelijke uitwerking / voorbeeld van één of meerdere principes.
  • Én het ons blijven verhouden tot de bron (The Coalition of Essential Schools in the USA). Jaarlijks bezoeken we met collega’s van onze negenentwintig scholen, Essential Schools in USA
  • We nodigen leraren USA bij ons uit, organiseren met Rikie van Blijswijk jaarlijks “BeKindWorkHard” congres.
  • En onder andere binnen dit blog maken we onze leerervaringen tijdens en na de studiereizen voor onze collega’s en andere belangstellenden zichtbaar.